២៤៤. [២០១១-១២-១៤] ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុ FM105MHz រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រមុខបក្ស)

Discussion in 'ធ្នូ' started by Think Together, Dec 31, 2012.

 1. Think Together Administrator

  Message Count:
  1,099
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុ FM105MHz រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងកម្មវិធីមិនភូតភរ ដែលអញ្ញើញដោយលោក ម៉ម សូណង់ដូរ នាថ្ងៃពុធទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ វាគ្មិន លោក ខឹម វាសនា

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng