ចូលរួម​បញ្ចេញ​មតិ រិះ​គន់​កែ​លម្អ

Discussion in 'ចូលរួមជាមួយ គ.ស.ប' started by webmaster, Mar 20, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ក្រុម​ព័ត៌​មាន​របស់​​ គណ​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​(គ.ស.ប) ​សូម​ស្វាគមន៍​រាល់​មតិ​យោបល់​ រិះ​គន់​កែ​លម្អ​ សាក​សួរ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គំនិត​ ទស្សនៈ​ មនា​គម​វិជ្ជា​នយោបាយ​ គោល​នយោបាយ​របស់​ គណ​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​(គ.ស.ប)
  លោក​អ្នក​អាច​ចូល​រួម​បញ្ចេញ​មតិ ឬ​សាក​សួរ​មក​ក្រុម​យើង​តាម​រយៈ​​សារ​អេឡិច​ត្រូនិក​​ camldp3@gmail.com
  សូមអរគុណ!
 2. camerican Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  LDP.
  I want to make some comments regarding the LDP's philosophy, goal, purpose, and activities. (First and foremost, I would like to have these comments in Khmer, but my computer, unfortunately, does not have Khmer font... sorry). With that aside, here are some of the points I have been wanting to express myself.
  The League for Democracy Party is coming together at the right time. Why? Khmer people have been suffering enough. They have been desperately searching for a real leader or group of people who has a sound philosophy and strategies to lead them out of the current situation; and they have found it in LDP. Though, the majority of Khmers may not realize this yet, it will take some time, but it's a fact. In my eyes, LDP is the solution to the current and future problem in Cambodia. This group of young people leads with a sense of purpose. They don't just say things irresponsibly, like a lot of Khmer politicians do. [Don't get me wrong here, about the other groups or leaders. I don't question their sincerity and patriotism toward Cambodia. They simply just don't know how or understand]. Anyways, I want get back to my point here. A lot of people may not like the sound or the way LDP leader or activists talk, that's besides the point. The important thing is the message they try to convey to all of us. LDP is stepping in the right direction for the situation:
  1. Start with a dream-- we have to have a dream in order to make it come true.
  2. Points and strategies-- what they are and how they work (8 strategic points).
  3. Take things slowly-- explain to people what the dream is and make sure they understand the process of achieving that dream. That is a key.
  4. Honesty-- sooner or later people will see if you're being honest.
  5. Leadership skill-- Mr. Khem Veasna is a true leader. He is knowledgeable about Khmer people, and most importantly, he knows exactly what is needed to be a human being.
  6. Using the multimedia-- the radios, the internet, and cellphones to spread LDP's points and purpose.
  These are some of the points, that I know, crucial to a democratic society. You guys are a great job. Keep it up. I will have some suggestions on the later posts. Thank you for doing the right thing for your own people.

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng