១៥. ទី​ណា​មាន​មនុស្ស​ល្ងង់​ទី​នោះ​មាន​ការ​បោក​ប្រាស់​

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ទី​ណា​មាន​មនុស្ស​ល្ងង់​ទី​នោះ​មាន​ការ​បោក​ប្រាស់​ ដូច្នេះ​ដើម្បី​កែ​ការ​បោក​ប្រាស់​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គំនិត​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ជាមុន​សិន​

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng