ទស្សនៈរបស់ គ.ស.ប ចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា ផ្ញើជូន​លោក ​សូរិយា ស៊ូប៊ែឌី​(OHCHR)

Discussion in 'សេចក្តីសម្រេច' started by webmaster, Jan 17, 2014.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ទស្សនៈរបស់ គណបក្ស សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ (គ.ស.ប) ចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា ដែល​ គណបក្ស សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ (គ.ស.ប) បាន​ផ្ញើ​ជូន​លោក​ សូរិយា ស៊ូប៊ែឌី(Mr. Surya Subedi) អ្នក​រាយ​ការណ៏​ពិសេស​​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិស្តីពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ទី​១៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។

  ១. ទស្សនៈរបស់ គណបក្ស សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ(គ.ស.ប) ចំពោះ​វិបត្តិ​នយោ​បាយ​នៅ​កម្ពុជា​ ភាសា​ខ្មែរ (ទាញយក)

  ២. ទស្សនៈរបស់ គណបក្ស សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ(គ.ស.ប) ចំពោះ​វិបត្តិ​នយោ​បាយ​នៅ​កម្ពុជា​ ភាសា​អង់គ្លេស(ទាញយក)

  ៣. សន្ទរ​កថា​ក្នុង​ឪកាស​សមាជ​លើក​ទី១​ របស់​ប្រធាន​ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​(គ.ស.ប) ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​ ភាសាខ្មែរ​(ទាញយក)

  ៤. សន្ទរ​កថា​ក្នុង​ឪកាស​សមាជ​លើក​ទី១​ របស់​ប្រធាន​ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​(គ.ស.ប) ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​ ភាសាអង់គ្លេស(ទាញយក)

  ៥. ខ្លឹម​សារ​គោល​នយោបាយ​ សង្ខេប​របស់​ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​(គ.ស.ប) ភាសា​អង់​គ្លេស (ទាញ​យក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng