ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ ១៣ "ផលអាក្រក់មួយ​នៃ​អំណាច​ប្រមូល​ផ្តុំ"

Discussion in 'ឯកសារ​ផ្សេងៗ' started by webmaster, Nov 4, 2014.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សូម​ទាញ​យក​ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ១៣ ​ដែលទាក់ទង​ប្រធានបទ "​ផលអាក្រក់មួយ​នៃ​អំណាច​ប្រមូល​ផ្តុំ​"(ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng