សេច​ក្តីសម្រេច ប្រមូល​មូលនិធិទិញ​វិទ្យ គ.ស.ប

Discussion in 'សេចក្តីសម្រេច' started by webmaster, Nov 24, 2014.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សេច​ក្តី​សម្រេច​​

  ៣. សេច​ក្តី​សម្រេច​​បង្កើត​គណកម្ម​ការ​ "មូល​និធិ​ទិញ​វិទ្យុ​របស់ គណបក្ស​ សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជា​ធិបតេយ្យ"(ទាញ​យក​)

  ២. បងប្អូន​អាច​ទាក់​ទង​ចូល​ជា​ថវិកា​តាម​រយៈ ការិ​យា​ល័យ​និង​សមា​ជិក (ទាញ​យក​)

  ១. សេចក្តី​អំពាវ​នាវ​ គណបក្ស​ សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជា​ធិបតេយ្យ បាន​កំណត់​ចំណុច​ចាប់​ផ្តើម​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ពន្យល់​ទៅ​កាន់​ពលរដ្ឋ​ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ក្នុង​ការ​ត្រិះ​រិះ​ពិចារណា​ទៅ​លើ​គោល​ធំៗ​បី គឺ​............ (ទាញ​យក​)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng