ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ ២២

Discussion in 'ឯកសារ​ផ្សេងៗ' started by webmaster, Feb 6, 2015.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សូម​ទាញ​យក​ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ ២២ ដែលទាក់ទង​ប្រធានបទ"តើជាការ​បន្ថោក​មន្ត្រី​រាជ​ការ ឬមន្ត្រី​រាជការ​មិនថ្លៃដោយ​ខ្លួន​ឯង?" ​(ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng